Odbor za urbanizam i stanovanje

  • Štampaj

Delokrug i članovi >>>

Sekretarka: Klara DanilovićPeta sednica odbora

11. jula 2013. godine održana je 5. sednica Odbora za urbanizam i stanovanje u Požegi. Uz prisustvo članova Odbora i predstavnika nekoliko gradova i opština iz okruženja, prodiskutovan je koncept reforme izdavanja građevinskih dozvola koju je pripremio USAID projekat za bolje uslove poslovanja (BEP). Ovaj koncept nudi sistemsko rešenje za proces izdavanja građevinskih dozvola i ne podrazumeva isključivo izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, već izmenu niza sistemskih propisa i nove procedure i odnose između javnih preduzeća i lokalnih samouprava.  Prisutni članovi Odbora i urbanisti iz drugih gradova dali su niz konkretni h primedbi i sugestija na predloženi koncept.

Predstavnica Urbanističkog zavoda iz Beograda je govorila o iskustvima grada Beograda u Programu urbanog partnerstva Svetske banke i Austrije. Po njenom mišljenju, ovaj Program je ponudio odlične mogućnosti za razmenu iskustva, usavršavanje i umrežavanje.

Predstavljena je publikacija SKGO o finansiranju komunalnog opremanja građevinskog zemljišta.

Opština Požega predstavila je projekat rekonstrukcije gradskog trga, od ideje do realizacije, koji predstavlja primer dobre prakse u pogldeu urbanističkog uređenja, arhitektonskog oblikovanja i konačno, integrativnog korišćenja nakon realizacije.

Pogledajte arhivu aktivnosti 2012. godine >>>

Pogledajte arhivu aktivnosti 2010-2011. godine >>>