Sastanak sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije

  • Štampaj

 Na inicijativu SKGO, 30. aprila 2010. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je sastanak delegacije SKGO sa g-đom Slavicom Dukić Dejanović, predsednicom Skupštine.

Na sastanku su razmatrani koraci za dalju implementaciju Protokola o saradnji, potpisanog između Narodne skupštine Republike Srbije (NS RS) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) 25. juna 2007. godine, posebno u delu unapređenja saradnje odbora NS RS i SKGO. Predsednik SKGO Saša Paunović je ovom prilikom predložio predsednici Skupštine da se proširi postojeća praksa učešća SKGO u radu Odbora za lokalnu samoupravu u smislu aktivnog učešća predstavnika SKGO u radu i drugih relevantnih Odbora, kada oni razmatraju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. Gospođa Dukić Dejanović je istakla važnost učešća SKGO u svim fazama izrade zakona, kako bi se zakoni koji se delimično ili u celosti odnose na pitanja lokalne samouprave lakše sprovodili u praksi. Takođe je predloženo da se narodni poslanici i zaposleni u stručnoj službi aktivno uključe u rad resornih odbora SKGO. Sagovornici su se složili da se u narednom periodu nastave razgovori između predstavnika Narodne skupštine i Stalne konferencije gradova i opština u cilju preciziranja dalje saradnje i potpisivanja dodatnog protokola, kako bi se već postojeći dobri odnosi dveju institucija dodatno unapredili. Delegaciju SKGO činili su: Saša Paunović, predsednik SKGO i predsednik opštine Paraćin, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Zoran Alimpić, zamenik predsednika Skupštine grada Beograda, Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara SKGO za zastupanje i Aleksandra Milić, pravna savetnica u SKGO.