Sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije i ministarkom finansija

  • Štampaj

 Na inicijativu SKGO, 15. juna 2010. godine održan je sastanak predstavnika SKGO sa g-dinom Mirkom Cvetkovićem, predsednikom Vlade Republike Srbije i g-đom Dianom Dragutinović, ministarkom finansija.

Ključne teme sastanka su bile unapređenje saradnje Vlade RS i SKGO, reforma rada Komisije za finansiranje lokalne samouprave, finansijska situacija u lokalnoj samoupravi i dalji planovi Vlade u oblasti finansiranja lokalne samouprave, posebno pitanje transfera u 2011. godini. Na sastanku je iskazana obostrana želja za unapređenjem saradnje, konsultovanja i informisanja između centralnih i lokalnih vlasti, a SKGO je prepoznata kao važan partner i predstavnik interesa lokalnih vlasti. Učesnici sastanka su se saglasili da u narednom periodu sva ključna pitanja za finansiranje lokalne samouprave treba da budu ozbiljno razmotrena sa predstavnicima lokalnih vlasti. U skladu sa tim, dogovoreno je da se izvrši rekonstrukcija i unapređenje rada Komisije za finansiranje lokalne samouprave, kako bi ovo telo moglo da se aktivno uključi u razmatranje najvažnijih pitanja finansiranja, posebno iznosa i raspodele finansijskih transfera u 2011. godini i dalje reforme u okviru poreskog i sistema finansiranja lokalne samouprave. Konačno, predstavnici Vlade Republike Srbije su jasno istakli svoje opredeljenje da se deo finansijskih transfera vrati tokom 2010. godine i da se situacija sa iznosom finansijskih transfera, značajno unapredi u 2011. godini, što su i bili zahtevi koje je SKGO jasno isticala u javnosti. Stalnu konferenciju gradova i opština su na ovom sastanku predstavljali Saša Paunović, predsednik SKGO i opštine Paraćin, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, Saša Vučinić, gradonačelnik Subotice, Slobodan Kocić, gradonačelnik Leskovca, Dragan Popović, predsednik opštine Majdanpek, Zoran Alimpić, zamenik predsednika Skupštine grada Beograda, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Nikola Tarbuk i Aleksandar Bućić pomoćnici generalnog sekretara SKGO.