Inicijativa za donošenje podzakonskog akta o regulisanju izmirenja obaveza putem cesije, asignacije ili kompenzacije

  • Štampaj

Imajući u vidu da je članom 58. Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da ministar (svojim aktom) bliže uređuje način nastanka obaveze po osnovu javnih prihoda, izveštavanje o preuzetim obavezama i način plaćanja, koje se vrši iz republičkog, odnosno budžeta lokalne vlasti, SKGO je podnela Ministarstvu finansija inicijativu za donošenje jednog ovakvog podzakonskog akta, kojim bi ministar bliže uredio gore navedena pitanja.
Ova Inicijativa se, pre svega, odnosi na definisanje mogućnosti plaćanja tj. izmirenja dospelih a neplaćenih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda od strane obveznika (preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, privatizovana preduzeća i sl.) putem kompenzacije tj. bezgotovinskim plaćanjem.

preuzmi dokument >>>