Inicijativa za dobijanje mišljenja o prekršajnim potupcima u vezi izvornih lokalnih prihoda i naplate novčanih kazni po tom osnovu

  • Štampaj

Predsedništvo SKGO uputilo je Ministarstvu finansija inicijativu, tj. zahtev za dobijanje zvaničnog mišljenja u vezi sa sledećim pitanjima:

  1. Da li nadležnost nad vođenjem prekršajnih postupaka po osnovu lokalnih izvornih prihoda, nakon početka funkcionisanja nove mreže sudova u Srbiji (između ostalih i Prekršajnih sudova), postaje nadležnost ovih sudova, ili nadležnost nad ovim pitanjem ostaje jedinicama lokalne samouprave?
  2. Da li novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a ne aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, predstavljaju prihod lokalnog ili republičkog budžeta?

preuzmi dokument >>>

Stranica izradjena uz podršku
Institucionalna podrška SKGO