Inicijativa Ministarstvu finansija i Ministarstvu infrastrukture za izmenu uredbe o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila (“sl. Glasnik rs”, br. 41/09)

  • Štampaj

Osnov za pokretanje ove inicijative nalazi se u Uredbi o visini godišnje naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila koja je usvojena 2009. godine (kojom je zamenjena prethodna Uredba iz 2000. godine), a kojom nije uzet u obzir devetogodišnji inflatorni rast, kao i znatno povećanje troškova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva koje opština obavlja na osnovu prihoda od nakanade propisane Uredbom iz 2009. godine. S obzirom da je u periodu od 2000. do 2010. godine, iznos naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila prosečno uvećan za 8.64% i da je prosečna godišnja stopa inflacije za period od 2001. do 2009. godine iznosila 18.6%, sve je to dovelo do povećanja opšteg nivoa cena za oko 135%, a samim tim i do povećanja troškova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva.

Kako bi jedinice lokalne samouprave mogle efikasno da obavljaju delatnost upravljanja opštinskim putevima i ulicama, Predsedništvo SKGO je podnelo Inicijativu Ministarstvu finansija sa zahtevom da se izvrši jednokratno povećanje iznosa ove godišnje naknade za 60% i to samo za najnižu klasifikaciju motornih vozila, dok za ostale klasifikacije motornih vozila odluku o povećanju treba prepustiti Vladi RS.

preuzmi dokument >>>