Inicijativa Vladi Republike Srbije da se sredstva dobijena eventualnom prodajom državnog udela u preduzeću “Telekom Srbija” a.d. ulože u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih objekata koji su od kapitalnog značaja za jedinice lokalne samouprave

  • Štampaj

Osnovna ideja ove Inicijative koja je upućena Ministarstvu za NIP u Vladi Republike Srbije je da se deo prihoda u visini od 25% koji se dobiju prodajom preduzeća Telekom Srbija a.d., namenski opredeli za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih obkekata od lokalnog značaja (npr. za izgradnju i rekonstrukciju sistema vodosnabdevanja, lokalne putne mreže, dalju gasifikaciju, toplifikaciju i elektrifikaciju, izgradnju objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda ili odlaganje komunalnog otpada, kao i za druge važne infratsrukturne zahteve).

Ideja je da upravo sva ova sredstva budu dodeljena po projektima koje odobri Ministarstvo za NIP.

preuzmi dokument