Inicijativa Kancelariji za evropske integracije za uključivanje predstavnika SKGO u rad podgrupa stručne radne grupe za pregovore sa EU

  • Štampaj

U ime Predsedništva SKGO upućeno je pismo generalnoj sekretarki Vlade Republike Srbije sa molbom za organizovanje sastanka sa generalnom sekretarkom Vlade RS i saradnicima u cilju razmatranja mogućnosti  i konkretnih ideja za unapređenje konsultovanja sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao predstavnikom lokalnih vlasti, prilikom izrade nacrta zakona i predloga drugih propisa koji se delimično ili u celosti odnose na lokalnu samoupravu.

preuzmi dokument