Inicijativa Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za ostvarivanje saradnje prilikom izrade predloga zakona o zadrugama

  • Štampaj

S obzirom na to da je nadležnost gradova i opština da podstiču i pomažu zadrugarstvo, a da bi usvajanje novog pravnog okvira trebalo da doprinese stvaranju potrebnih uslova da zadrugarstvo postane važan i dinamičan faktor razvoja privrede, SKGO je uputio inicijativu za učešće u izradi ovog važnog zakona. Suština kreiranja i usvajanja novog zakona o zadrugama jeste rešavanje brojnih spornih pitanja, a naročito pitanja svojinskog statusa i definisanju poljoprivrednih zadruga kao komercijalnih tela, u privatnom vlasništvu članova zadruga. Na ovaj način bi se doprinelo stvaranju boljih ekonomskih i socijalnih uslova u seoskim sredinama i razvoju lokalnih zajednica.

preuzmi dokument