Inicijativa Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za ostvarivanje saradnje prilikom izrade Predloga zakona o banjama

  • Štampaj

SKGO je uputio ovu inicijativu nadležnom ministarstvu s obzirom na to da je izrada ovog zakona od velike važnosti, posebno uzimajući u obzir da je, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, u nadležnosti jedinica lokalne samouprave da se stara i "obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima" i da "podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji..."(čl. 20 tačke 22 I 23. Zakona o LS). Drugi razlog ješsto banje predstavljaju veliki potencijal za dalji razvoj turizma u Srbji i da izvestan broj gradova i opština predstavlja važna banjska mesta.

preuzmi dokument