Inicijativa Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva za uključivanje predstavnika SKGO u nacionalni savet za ruralni razvoj

  • Štampaj

Inicijativa je upućena nadležnom ministarstvu zbog važnosti ovog Nacionalnog saveta za kreiranje i sprovodjenje politike ruralnog razvoja. Nove tendencije razvoja ruralne politike na nivou EU pokazuju da je uloga lokalnih aktera, a naročito lokalnih vlasti, jedna od ključnih u ruralnom razvoju. Imajući u vidu činjenicu da veći deo gradova i opština pripada tzv.ruralnim područjima, SKGO kao nacionalna asocijacija, može konstruktivno da doprinese radu ovog važnog, interministarskog tela.

preuzmi dokument