Inicijativa Odbora SKGO za društvene delatnosti Ministarstvu kulture za uključivanje SKGO u izradu Nacionalne strategije za kulturu Republike Srbije

  • Štampaj

Inicijativa je upućena 10.marta 2010. Ministarstvu kulture, koje je inicijativu prihvatilo 17. marta 2010.  Nacionalna strategija o kulturi je veoma bitan podzakonski akt koji bi trebalo da bude izrađen do polovine 2011. godine. Razvoj kulture na lokalnom nivou u velikoj meri će u budućnosti zavisiti od ove Strategije, i zbog toga je veoma važno da predstavnici gradova i opština učestvuju aktivno u njenoj izradi.

preuzmi dokument