Inicijativa Odbora SKGO za društvene delatnosti Ministarstvu prosvete za uključivanje SKGO u Radnu grupu za izradu kriterijuma o školskoj mreži Republike Srbije

  • Štampaj

Ministarstvo prosvete je, u toku 2010.godine, započelo aktivnosti za  promenu kriterijuma za osnivanje predškolskih i školskih ustanova. Lokalna samouprava je, kao osnivač, nadležna za mrežu predškolskih i školskih ustanova, te su Predsedništvo SKGO i Odbor za društvene delatnosti SKGO inicirali saradnju sa Ministarstvom prosvete, na način da se predstavnici SKGO uključe u Radnu grupu koju je osnovao ministar prosvete. Inicijativa je upućena Ministarstvu prosvete 10. marta 2010. godine i prihvaćena je od strane ove institucije.  Na zahtev Ministarstva, imenovani su predstavnici SKGO u Radnu grupu resornog Ministarstva, a u isto vreme, Odbor za društvene delatnosti osnovao je svoju Radnu grupu za kriterijume mreže, koja ima zadatak da podrži rad predstavnika SKGO.

preuzmi dokument