Predlog Odbora SKGO za lokalni ekonomski razvoj za izmene i dopune Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda („sl. Glasnik rs“, br. 18/91, 20/92 i 42/98)

  • Štampaj

Suština ovog predloga jeste da se omogući da predsednik Komisije za vraćanje poljoprivednog zemljišta pored sudije može biti i pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Rešenje predloženo u ovom zakonu nije u skladu sa stavom 1. Člana 30. Zakona o sudijama( "Sl.glasnik RS") koji propisuje da sudija ne može obavljati nijedan drugi javni posao, a funkcija predsednika Komisije je i javan i plaćen posao, pa, shodno tome, sudija ne može biti predsedavajući ove Komisije. Drugi deo inicijative se odnosi na obavezu da  isplate naknade za nedostajuće zemljište preuzme Republika Srbija na sebe, a ne lokalna samouprava koja je trenutno po zakonu sledeća instance ( pre države) u obavezi obezbeđivanja novčanih sredstava za nedostajuće zemljište. 

preuzmi dokument