Inicijativa Odbora SKGO za energetsku efikasnost Ministarstvu rudarstva i energetike za izmenue i dopune Zakona o energetici u pogledu uspostavljanja energetskog menadžmenta u potrošnji energije na lokalnom nivou

  • Štampaj

Prilikom analize primene Zakona o energetici, Odbor za energetsku efikasnost SKGO je zaključio da postoje izvesni problemi u primeni Zakona na lokalnom nivou. Kao nedovoljno određene obaveze lokalne samouprave predviđene Zakonom o energetici izdvajaju se obaveze u oblasti energetske politike, predviđene članovima 6, 7 i 9 Zakona. Članovi 6 i 9 određuju obavezu lokalne samouprave da na zahtev nadležnog centralnog organa, odnosno Ministarstva rudarstva i energetike ili Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, dostave podatke koji se odnose na oblast energetike. Podaci o kojima je reč dostavljaju se u postupku izrade Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije (član 6), odnosno izrade Energetskog bilansa Republike Srbije (član 9). Član 7 Zakona o energetici određuje obavezu jedinica lokalne samouprave da, na osnovu podataka dostavljenih od energetskih subjekata koji obavljaju energetsku delatnost na teritoriji lokalne samouprave, donose planove razvoja energetike kojima utvrđuju potrebe za energijom na svom području, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta. Navedene odredbe nisu dovoljno detaljne da bi jedinice lokalne samouprave mogle neposredno da postupaju po Zakonu. Dodatan problem predstavlja činjenica da jedinice lokalne samouprave nemaju razvijenu praksu u oblasti energetike. Zbog navedenog, predlažemo da: Ministarstvo rudarstva i energetike izmenama i dopunama Zakona o energetici, predvidi uspostavljanje energetskog menadžmenta u potrošnji energije na lokalnom nivou, kao i funkciju lokalnog energetskog menadžera, čime bi se omogućilo sprovođenje normativnih aktivnosti izrade lokalnih energetskih bikanasa i donošenje lokalnih planova razvoja energetike.

preuzmi dokument