Inicijativa Odbora za urbanizam i stanovanje za ujednačavanje postojeće prakse dostavljanja podloga za izradu prostornih i urbanističkih planova i izmenu člana 40 Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik Republike Srbije» br 72/09 i 81/09 - ispr.)

  • Štampaj

Postojeću praksu dostavljanja podloga je neophodno ujednačiti tako da za sve jedinice lokalne samouprave važe ista pravila prilikom pribavljanja podloga za izradu prostornih i urbanističkih planova, bez obzira da li zahtev podnosi organ jedinice lokalne samouprave ili preduzeće kome je poverena izrada plana. Radi pravilnog sprovođenja zakona o planiranju i izgradnji, posebno člana 87 koji se odnosi na promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, neophodno je inicirati izmenu člana 40 zakona o planiranju i izgradnji, tako što bi se osim podloga, organima lokalne samouprave učinile dostupnim i delovi baze podataka katastra nepokretnosti neophodni za izradu kvalitetnog i sprovodivog plana.

preuzmi dokument