Konferencija "Javna etika na lokalnom nivou u Srbiji"

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovala konferenciju „Javna etika na lokalnom nivou u Srbiji", 12. aprila 2011. godine, u maloj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije. Konferenciji su prisustvovali preko 100 učesnika, iz 38 gradova i opština, predstavnici OEBS, USAID, Saveta Evrope, Narodne skupštine Republike Srbije, Transparentost Srbije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, UNDP. Ovom prilikom predstavljeni su mehanizmi borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, važnost etike u okviru dobrog upravljanja, kao i Etički kodeks za lokalne funkcionere u Srbiji. Iskustva primene Etičkog kodeksa na lokalnom nivou predstavljena su od strane radnih tela iz Užica, Zrenjanina i Niša. Takođe, ovom prilikom predstavljena su iskustva i model Velike Britanije kao i dobra praksa primene Etičkog kodeksa članica Saveta Evrope. Konferencija je bila prilika za razmenu mišljenja o ulozi lokalnog nivoa vlasti u primeni etičkih standarda, kao i mehanizmima poboljšanja poverenja građana u lokalne vlasti Srbije.

Foto arhiva