ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

NALAS

  • Štampaj

NALAS je mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope. Ova mreža trenutno okuplja 15 asocijacija lokalnih vlasti koje predstavljaju oko 4000 jedinica lokalne samouprave. Sekretarijat NALAS-a nalazi se u Skoplju i odgovoran je za koordinaciju i implementaciju aktivnosti Mreže.

NALAS je osnovan 2001. godine nakon prvog zasedanja Foruma gradova i regija jugoistočne Evrope (Skoplje, novembar 2000. godine) koji je organizovao Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Mreža je formirana pod okriljem Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i Saveta Evrope. U početku je funkcionisao kao neformalna organizacija koja je održavala redovne sastranke, seminare i treninge, dok je u julu 2005. godine postao zvanično registrovana asocijacija sa sedištem u Strazburu.

NALAS aktivno promoviše decentralizaciju u saradnji sa višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama, uzevši u obzir lokalnu samoupravu kao ključni faktor u procesu tranzicije koji se odigrava u brojnim zemljama jugoistočne Evrope. NALAS pomaže pri izgradnji partnerstava u svrhu stabilizacije u regionu, kao i u procesu evropskih integracija.

NALAS implementira regionalne inicijative za svoje članice i pomaže asocijacijama da postanu istinski partneri sa višim nivoima vlasti. NALAS se kroz pomoć asocijacijama i jedinicama lokalne samouprave pozicionira kao «centar razmene znanja» u svrhu jačanja i daljeg napretka lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi.

Stalna konferencija gradova i opština je članica NALAS-a i aktivno učestvuje u aktivnostima ove mreže putem svojih predstavnika.

Više informacija o NALAS-u možete naći na www.nalas.eu.