Nadzorni odbor

  • Štampaj

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje SKGO i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsedništvo.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz redova članova SKGO, u skladu sa Izbornim pravilima SKGO. Predsednika Nadzornog odbora bira Skupština iz redova izabranih članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor razmatra finansijski izveštaj SKGO i finansijski plan i podnosi ih na usvajanje.

Članovi nadzornog odbora, izabrani na Skupštini SKGO 9. decembra 2015. godine su:

1.    Kraljevo (predsedava nadzornim odborom)
2.    Čačak
3.    Valjevo
4.    Crveni Krst- Niš
5.    Trstenik

Većinom glasova za lokalnu samoupravu koja predsedava Nadzornim odborom izabran je grad Kraljevo.