Odbori

  • Štampaj

Odbori su stalna radna tela SKGO koja razmatraju pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Broj, delokrug odbora i njihovo funkcionisanje uređuje Skupština odlukom.

Izuzetno, između dve sednice Skupštine, Predsedništvo može formirati ili ukinuti odbor i o tome obavestiti Skupštinu.

Skupština i Predsedništvo mogu svojim odlukama formirati i druga stalna ili privremena radna tela.

Odlukom kojom je formirano radno telo iz stava 4. određuje se način izbora njegovih članova, delokrug, trajanje mandata i način finansiranja

U Stalnoj konferenciji funkcioniše osam odbora:

Naziv odbora

Predsedavajući grad / opština

  Odbor za ekonomski razvoj

  Ćuprija

  Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje

  Lebane

  Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

  Knić

  Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije

  Gadžin Han

  Odbor za komunalne delatnosti i energetiku

  Palilula, Beograd

  Odbor za sistemska pitanja i upravu

  Palilula, Niš

  Odbor za finansije i javnu svojinu

  Kuršumlija

  Odbor za zdravlje i socijalnu politiku

  Dimitrovgrad

 

Odluka o imenovanju članova odbora SKGO >>>

Aktivnosti Odbora >>>