Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Gde se unosi projekcija u planu, ako postoji višegodišnji ugovor?

ZJN ne sadrži kao obavezna polja unošenje procenjene vrednosti po godinama, ali svakako takav podatak se može uneti u plan javnih nabavki za potrebe naručioca (npr. kreiranjem napomena).

Lokalne finansije i javna svojina

Šta znači na Portalu javnih nabavki dugme „Validiraj“?

Na navedeni način praktično „čuvate“, odnosno validirate unete podatke.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li je potrebno da se plan javnih nabavki usvoji od strane nekog organa, npr. Predsednika ili Opštinskog veća, a da se nakon toga objavi na Portalu javnih nabavki?

S obzirom da se radi kao i do sada o zvaničnom dokumentu, isti svakako mora biti usvojen odnosno donet od strane nadležnog organa naručioca.

Lokalne finansije i javna svojina

Da li se potpisan plan objavljuje ili se samo čuva u dokumentaciji?

Usvojen/potpisan plan javnih nabavki čuva se u dokumentaciji.

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko se učitava excel tabela sa svim javnim nabavkama, da li je moguće naknadno, pre slanja na objavljivanje, unositi (dodati) neku javnu nabavku u Portal javnih nabavki ručno bez učitavanja nove excel tabele?

Navedeno bi bilo moguće, u kojoj situaciji bi se ipak promenio način sačinjavanja plana javnih nabavki i njegovog objavljivanja, jer bi se tada učitavala tabela, a ne bi se formirao plan unošenjem podataka na samom Portalu javnih nabavki.