ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama

  • Štampaj
Početak 15.07.2016. Kraj 30.07.2018. Aktuelan projekat
UNDP_logo_jpg.jpgSWE3FRGB_eng.jpg

Aktivnosti komponente projekta na kojoj je partner SKGO koncipirane su ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine opština o lokalnim budžetima - odnosno javnih budžetskih portala (JBP). Razvoj javnih budžetskih portala u bar 10 opština omogućiće predstavnicima/članovima lokalne zakonodavne vlasti (odbornicima skupština gradova/opština) da se angažuju u procesu pripreme budžeta mnogo ranije pre 1. novembra, kada obično počinje budžetski ciklus, putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine. Na ovaj način biće im pružene detaljne informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi novog od veoma rane faze, kroz povezanost sa zvaničnim sistemom budžeta i odeljenjem za finansije, upravo preko javnih budžetskih portala.

Kontakt osoba: Dunja Naić (dunja.naic@skgo.org )

Svi Projekti