Vesti

Akreditovana e-obuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na dalji...

Pročitaj više

Regionalne obuke „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvorno...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pеriоdu оd 24. sеptеmbrа dо 6. nо...

Pročitaj više

Objavljena procena stanja elektronske uprave u 60 JLS u Republici Srbi...

U čak 90% jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji, matične knjige su prebačen...

Pročitaj više

Održane obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog inter...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za sa...

Pročitaj više

Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana – unutrašnje uzbunjivanje ...

Dvodnevna radionica za razmenu iskustava (Peer-to-Peer Workshop) „Sprovođenje lo...

Pročitaj više

Početak regionalne obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od j...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pаrtnеrstvu sа Kаncеlаriјоm zа sа...

Pročitaj više