Vesti

Održane obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog inter...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za sa...

Pročitaj više

Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana – unutrašnje uzbunjivanje ...

Dvodnevna radionica za razmenu iskustava (Peer-to-Peer Workshop) „Sprovođenje lo...

Pročitaj više

Početak regionalne obuke „Saradnja sa OCD i finansiranje programa od j...

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа (SKGО) u pаrtnеrstvu sа Kаncеlаriјоm zа sа...

Pročitaj više

Poziv za pružanje savetodavne podrške SKGO u oblasti dobrog upravljanj...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) počinje sa pružanjem usluga višedne...

Pročitaj više

Otvoren javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zad...

Program Swiss PRO otvorio je poziv za 99 gradova i opština da se prijave za učeš...

Pročitaj više

Kodeks ponašanja i etike funkcionera

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o...

Pročitaj više