Dogadjaji

Donji Milanovac - Radionica povodom izrade plana javnog zdravlja

Pročitaj više

Sastanak Mreže načelnika LPA i Mreže eko-poverenika SKGO

Pročitaj više

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Pročitaj više

Sastanak Mreže za socijalnu zaštitu

Pročitaj više

Niš - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije k...

Pročitaj više

Jagodina - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprav...

Pročitaj više