Modeli akata


Modeli akata za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja

Preuzmi datoteku

Model poslovnika IRK za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom pod...

Preuzmi datoteku

Model rešenja IRK za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podršk...

Preuzmi datoteku

Model uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

Preuzmi datoteku