Konkursi

Poziv za dostavlјanјe ponude za nabavku informatičke opreme za 21 loka...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije poziva za...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponude za realizaciju usluge implementacije budž...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem...

Pročitaj više

Poziv za dostavljanje ponude za realizaciju usluge implementacije budž...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) po...

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budž...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje tran...

Pročitaj više