Projekti

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za javne nabavke

Jula 2023. godine u 14 odabranih lokalnih samouprava pokrenute su aktivnosti...

Pročitaj više

Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i UNICEF u okviru partnerskog p...

Pročitaj više

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama u...

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključi...

Pročitaj više

Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu

Program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ je četvorogodišnj...

Pročitaj više

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivo...

Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom...

Pročitaj više

Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Šve...

Pročitaj više