Projekti

"Inicijativa za inkluziju - faza 2"

Inicijativa za inkluziju pokrenuta je sredinom 2017. godine kada je Nemačka orga...

Pročitaj više

Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne sa...

Projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne sa...

Pročitaj više

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je u  martu 2019. godine otpočela realizaciju aktivnosti u okviru proj...

Pročitaj više

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u ci...

Projekat predstavlja deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u 5 je...

Pročitaj više

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II fa...

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ je nas...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podr...

Pročitaj više