Projekti

Program EU Exchange 6

Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvr...

Pročitaj više

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ ima za cilj da ojača svest školsk...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podr...

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih...

Pročitaj više

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ...

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije...

Pročitaj više

Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih...

Projekat predstavlja drugu fazu programa lokalnog razvoja u Srbiji koji se b...

Pročitaj više

"Inicijativa za inkluziju - faza 2"

Inicijativa za inkluziju pokrenuta je sredinom 2017. godine kada je Nemačka orga...

Pročitaj više