Završeni projekti

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je od marta 2019. do marta 2020. godine realizovala projekat “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Projekat je bio deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrop...

Pročitaj više

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ bio je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi i ovaj projekat je finansirala Delegacija Evropske un...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske Konfederacije, predstavlja nastavak prethodne dve faze ovog projekta koje su uspešno sprovedene u periodu od 2010-2018. godine. Projekat...

Pročitaj više

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji je sproveden u periodu 2018-2022, unapređeni su kapaciteti lokalne samouprave za razvoj, usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, te obavlja...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa....

Pročitaj više

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Program IPA 2016 "Podrška Evropske unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"  (Program) finansirala je Evropska unija (EU), a sprovodila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Program je imao z...

Pročitaj više
>