Projekti

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projekat ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupra...

Pročitaj više

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluzij...

Program IPA 2016 "EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica...

Pročitaj više

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom ni...

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom ni...

Pročitaj više

Program Exchange 5

Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovode Mini...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unap...

Stalna konferencija gradova i opština potpisala je 11.12.2017. godine proširenje...

Pročitaj više