ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Publikacije

 • Štampaj
Sakrij filter

Priručnici

Download
 • Odnosi_s_javnoscu_i_strani_investitori.jpgOdnosi s javnošću i strani investitori 
  1.4Mb, pdf Detaljnije
 • eufondovi.jpgEU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama 
  891Kb, pdf Detaljnije
 • 2701_Marketing_i_RR_V8_FINAL_LOW_1str_1.jpgMarketing ...i ruralni razvoj ...i turizam 
  3.1Mb, pdf Detaljnije
 • Jedinstvena_metodologija_cena_komunalnih_usluga_1.jpgJedinstvena metodologija za određivanje cena komunalnih usluga 

  U skladu sa dugogodišnjim nastojanjima da se ukine kontrola cena komunalnih usluga sa centralnog nivoa, koja je vršena preko Uredba o postupku privremene obustave transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, a da se umesto toga koristi metodologija koja bi uvažila stvarne troškove i realno stanje u gradovima i opštinama, SKGO je tokom 2012. godine pristupila izradi Jedinstvene metodologije za određivanje cena komunalnih usluga.

  Nakon obimnog pripremnog procesa, koji je podrazumevao angažman Radne grupe Odbora za komunalne delatnosti, kao i sam Odbor, ekspertsku podršku, obezbeđenu kroz SDC projekat "Institucionalna podrška SKGO" i testiranje Metodologije u 6 reprezentativnih komunalnih preduzeća, Predsedništvo SKGO je na sednici održanoj 26. novembra 2013. godine, u vidu preporuke svojim članiciama, usvojilo Jednistvenu metodologiju za određivanje cena komunalnih usluga.

  Metodologija se zasniva na principima za određivanje cena komunalnih usluga postavljenim Zakonom o komunalnim delatnostima: načelo potrošač plaća; načelo zagađivač plaća; načelo cena pokriva sve troškove; načelo pristupačnosti cena; načelo jedna usluga jedna cena; i odvojeno prikazivanje prihoda i rashoda. Metodologija generiše informaciju o nedostajućim sredstva i potrebnom (izračunatom) procentu korekcije cena određene komunalne usluge. Osim toga Metodologija proverava i pristupačnost korigovanih cena. Metodologija se u ovoj verziji ne bavi pitanjem tarifa.

  Prilog

   

  1.4Mb, pdf Detaljnije
 • Elektronska__SKGO_Ka_clanstvu_srbije_u_EU_1.jpgKA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA 
  979Kb, pdf Detaljnije
 • vodiczaposlovnesavete.jpgVodič za poslovne savete 

  Analiza funkcionalnosti poslovnih saveta odnosno drugih oblika institucionalizovane saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou sa preporukama

  1.1Mb, pdf Detaljnije
 • poljopriv.jpgPriručnik o realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 
  6.4Mb, pdf Detaljnije
 • Prirucnik_poljoprivreda.JPGPriručnik za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 

  632Kb, pdf Detaljnije
 • Untitled_1_77017.jpgPRiručnik za odnose s javnošću "PRibližimo evropske integracije, zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost i poslovno okruženje građanima" 

  Cilj ovog priručnika jeste da predstavi načine na koje teme poput evropskih integracija, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i poslovnog okruženja na jednostavan, pitak i interesantan način budu mogu biti predstavljene javnosti i pobuditi interesovanje građana i medija. Ova publikacija obiluje konkretnim primerima i sugestijama šta treba, a šta nije poželjno raditi prilikom obraćanja javnosti.

  Priručnik je namenjen vodećim ljudima lokalnih administracija i kolegama u informisanju odnosno svima onima koji komuniciraju sa građanima i medijima na ove teme.

  Preporučujemo gledanje ove publikacije sa vaseg računara u Acrobat Reader -u.

  9.9Mb, pdf Detaljnije
 • JPP.jpgJavno-privatno partnerstvo: priručnik za sprovođenje na nivou lokalne samouprave 

  Priručnik „Javno - privatno partnerstvo"(za sprovođenje na lokalnom nivou), namenjen lokalnim samoupravama, u izdanju Stalne konferencije gradova i opština, jeste dokument koji se bave oblašću javno-privatnog partnerstva na praktičan način i predstavlja korak dalje u razumevanju ove kompleksne materije. Priručnik je izrađen u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO" koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju(SDC), a sprovodi SKGO.

  Preporuka je da se dokument obavezno pročita jer su u njemu predstavljeni najznačajniji aspekti ovog procesa. Lokalne samouprave mogu koristiti ovaj dokument kao dodatan alat prilikom donošenja odluke o ulasku u ovakve vrste projekta, kao i tokom same implementacije JPP projekta. Njegova praktična i upotrebna vrednost je višestruka: na jednom mestu je razmotrena sva važeća zakonska regulativa za primenu JPP, po prvi put je predstavljena mapa puta od ideje do realizacije JPP projekta kao putokaz koji je neophodno poštovati tokom celom životnog ciklusa projekta JPP-a. Konsultovana je i Komisija za JPP koja je aktivnim doprinosom pomogla jasnijem tumačenju i razumevanju zakonskih odredbi i rešenja. Konačno, Priručnik daje direktan doprinos edukativnim potrebama lokalne samouprave u ovoj oblasti. Značaj dokumenta za lokalne samouprave u Srbiji u momentu izdanja istog je neosporan, a njegova važnost i korisnost vremenom će se obogaćivati i dopunjavati iskustvima iz prakse, u zavisnosti od toga koliko se ovakvi projekti u Srbiji budu radili.

  Priručnik dolazi u pravo vreme kada finansiranje razvojnih projekata gradova i opština, posebno u oblasti infrastrukture, predstavlja veliki izazov. Imajući u vidu značaj Zakona o JPP-u za lokalnu samoupravu, Priručnik  će svakako približiti ovu materiju svima koji će se baviti primenom JPP na lokalnom nivou.

  1.7Mb, pdf Detaljnije