ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Sastanak Zelenih saveta gradova i opština

  • Štampaj
IMG_20171124_111146.jpg

U Beogradu je 24. novembra 2017. godine, posle duže pauze održan sastanak Zelenih saveta gradova i opština na kojem su prisustvovali predstavnici 7 opštinskih i jedinog međuopštinskog Zelenog saveta. Skup je organizovan u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Zeleni saveti gradova i opština su još uvek jedini mehanizam za sprovođenje Arhuske konvencije na lokalnom nivou, a od strane SKGO su prepoznati i kao način na koji se nedovoljni kapaciteti za iniciranje, izradu i sprovođenje lokalnih politika zaštite životne sredine mogu nadomestiti i pojačati. Upravo to je potvrđeno kroz vrlo otvorenu i sadržajnu diskusiju svih učesnika sastanka. Još uvek ima mnogo prostora za napredak, jer je jedan broj osnovanih saveta neaktivan, ali su zato aktivni saveti prava potvrda pune opravdanosti za njihovo osnivanje.

Tokom sastanka je sa odobravanjem prihvaćen nastavak rada SKGO na osnaživanju Zelenih saveta, kako kroz proces osnivanja novih, tako i u traženju novih načina i metoda da se postojeći zeleni saveti više podrže u radu, predstave široj javnosti, uključe u lokalne politike zaštite životne sredine i prepoznaju kao mehanizam za bolje sprovođenje zakonskih obaveza lokalnih samouprava u oblaati zaštite i unapređenja životne sredine.

Tematski deo sastanka bio je posvećen uvođenju rodne perspektive u rad Zelenih saveta, na kome je posebno radio Arhus centar Južne i Istočne Srbije. Predsednica tog Centra, Sonja Popović, predstavila je brošuru koja povezuje Arhusku konvenciju i Zelene savete i pokazuje koliko se razlikuje rodni aspekt angažovanja muškaraca i žena u životnoj sredini.

Na sastanku su date preporuke za poboljšanje rada zelenih saveta, među kojima su osnaživanje međuopštinske saradnje, usvajanje pozitivnih iskustava i povezivanje sa savetima iz drugih oblasti i aktivno učešće u budžetiranju i izradi i realizaciji programa za zaštitu životne sredine.

Stalna konferencija gradova i opština prepoznala je potrebu da podrži rad Zelenih saveta, kao jedno od svojih strateških opredeljenja, a preporuke koje su predstavnici Zelenih saveta predložili, naći će svoju punu primenu u narednom periodu.

Nazad