ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

U Kragujevcu održan sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

  • Štampaj
Glavna_53838.jpg

Treći sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održan je 28. i 29. novembra u Kragujevcu. Ovom prilikom razmatrane su različite teme vezane za upravljanje ljudskim resursima koja se odnose na pravni okvir za stručno usavršavanje lokalnih službenika koje je predstavila pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur, kao i iskustva iz procesa stručnog usavršavanja državnih službenika o čemu je govorila šefica Centra za stručno usavršavanje Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije Snežana Antonijević.

Pored navedenog, učesnicima su predstavljena iskustva iz realizacije paketa podrške za opštine i gradove, kao i Model kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u lokalnoj samoupravi koji je pripremio SKGO, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Mreža za upravljanje ljudskim resursima predstavlja mehanizam komunikacije i razmene informacija SKGO sa zaposlenim u gradovima i opštinama koji se bave upravljanjem ljudskim resursima, kao i razmene iskustava i znanja članova Mreže međusobno. Cilj Mreže je unapređenje rada zaposlenih u lokalnoj samoupravi u oblasti upravljanja ljudskim resursima u skladu sa najboljom svetskom praksom.

Organizacija sastanka podržana je kroz projekat "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" koji se realizuje u saradnji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, a uz finansijsku podršku Saveta Evrope i Delegacije Evropske unije.

Nazad