ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Saradnja sa Švedskom se nastavlja do kraja 2020. godine

  • Štampaj
sverige.jpg

Stalna konferencija gradova i opština potpisala je 11.12.2017. godine proširenje programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije" koji finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Trajanje programa je produženo do 31. decembra 2020. godine, uz obezbeđenje dodatnih projektnih sredstava.

Cilj Programa je podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću. Proširenjem saradnje biće obezbeđeni dodatni paketi podrške izabranim opštinama u oblastima zaštite životne sredine i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou.

Nazad