ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Konstituisano Predsedništvo SKGO

  • Štampaj
Glavna_40550.jpg

Konstitutivna sednica Predsedništva SKGO održana je 30. januara 2018. u prostorijama SKGO, a predsedavala je gradonačelnica Sombora i predsednica SKGO Dušanka Golubović.

Predsedništvo je informisano o novinama koje donosi:

  • Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,
  • Predlog uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, i
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Imajući u vidu da su na 45. skupštini SKGO, održanoj 12. decembra 2017. godine izabrani novi predsednici odbora, Predsedništvo SKGO je na konstitutivnoj sednici donelo Odluku o imenovanju članova odbora SKGO. Takođe, u okviru ove sednice, na predlog generalnog sekretara, Predsedništvo je usvojilo i odluke o imenovanju dva nova zamenika generalnog sekretara - za zastupanje interesa članstva i za usluge članstvu.

U cilju učešća predstavnika SKGO na Dvanaestoj generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), Predsedništvo je imenovalo da to budu Sombor (Dušanka Golubović, gradonačelnica i predsednica SKGO) i Vrnjačka Banja (Boban Đurović, predsednik opštine). Ove godine, generalna skupština NALAS-a biće održana sredinom aprila 2018. u Ljubljani.

Nazad