ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Aktivnim merama do ispunjenja potreba tržišta rada u gradovima i opštinama

  • Štampaj
DSC07181.JPG

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Stalna konferencija gradova i opština organizovali su 6. februara u Beogradu, poslednji regionalni skup „Podrška jedinicama lokalne samouprave u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2018. godini".

Okupljanja u Zrenjaninu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu održana su u cilju podsticanja zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja i daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalne samouprava, kao i podsticanja zapošljavanja teže zapošljivih lica planiranjem mera aktivne politike zapošljavanja kroz lokalne akcione planove zapošljavanja na osnovu potreba na lokalnom tržištu rada.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO naglasio je zainteresovanost lokalne samouprave za ovu temu, kao i puno razumevanje lokalnih administracija za nacionalne politike u oblasti zapošljavanja, ali i svest o sopstvenim potrebama.

Staničić je izjavio da je za lokalni ekonomski razvoj značajna veza između lokalne samouprave, resornog Ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i odgovarajućih saveta koji postoje na lokalu u oblasti privrede, kako bi se upoznali sa potrebama ljudi na lokalnom nivou. On se takođe, osvrnuo na značaj usaglašavanja planova sa potrebama privrede i procesom dualnog obrazovanja.

„Ovi skupovi predstavljaju potvrdu partnerstva na realizaciji značajnog procesa podizanja nivoa zapošljivosti i uključivanja nezaposlenih u odgovarajuće mere politike zapošljavanja koji se kreiraju sa centralnog nivoa, ali za koje i lokalne samouprave imaju razumevanja", izjavio je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

Martinović je ocenio da politika zapošljavanja u lokalnim samoupravama zauzima jedno od vodećih mesta i da je to ono čemu se stremilo kada je doneta Strategija zapošljavanja koja je aktuelna do 2020, a u kojoj je jedan od prioriteta decentralizacija politike zapošljavanja i približavanje ove tematike lokalnim samoupravama. On je izjavio da možemo biti ponosni na odziv gradova i opština na mere države preduzete kroz Nacionalni plan zapošljavanja i druge akte, što je rezultiralo da je više od 150 lokalnih samouprava tokom prošle godine u svojim budžetima izdvojilo 800 miliona dinara, što je bio značajan doprinos naporima Vlade, Nacionalne službe i Ministarstva, a u cilju preduzimanja aktivnih mera zapošljavanja.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ovom prilikom izjavio da su stopa zaposlenosti i aktivnost na tržištu rada u Srbiji u 2017. godini povećani dok je nezaposlenost i neaktivnost smanjena. On je rekao da rezultati ankete o radnoj snazi u 2017. godini u Srbiji ukazuju na značajan napredak.

Prema njegovim rečima, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. obezbeđeno je tri milijarde 650 miliona dinara, za razliku od 2017. godine kada je bilo u budžetu bilo opredeljeno dve milijarde i 800 miliona dinara.

On je dodao da pored sredstava koje jedinice lokalne samouprave opredeljuju za mere zapošljavanja, važno je da urade i analizu privrednih aktivnosti i potreba jer se samo na taj način mogu kreirati i sprovoditi mere aktivne politike zapošljavanja primerene potrebama na lokalnom tržištu rada.

Ovom prilikom Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje potpisali su Sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.

Organizaciju skupa finansijski je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - faza 2".

 NAPZ 2018 prezentacija I 2018 >>>
Prezentacija LAPZ za 2018. godinu >>>
Smernice za izradu sprovodjenje i pracenje AMZ u okviru LAPZ >>>

Model Poslovnika o radu LSZ  >>>

Nazad