ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Novi servisi SKGO

  • Štampaj
skgoservisi_58519.jpg

U želji da odgovori konkretnim i rastućim potrebama gradova i opština u Srbiji i doprinese daljem razvoju kapaciteta, efikasnosti i efektivnosti rada lokalnih samouprava, Stalna konferencija gradova i opština pokrenula je tri nova elektronska servisa namenjena lokalnim samoupravama u Srbiji.

Putem internet stranice Stalne konferencije gradova i opština možete pristupiti sledećim novouspostavljenim servisima:

  • Adresar,
  • Baza propisa i modela,
  • Sistem za vrednovanje učinka lokalnih samouprava

Adresar sadrži osnovne kontakt informacije različitih javnih organa, institucija, ustanova ili organizacija sa teritorije Republike Srbije, koje je prikupila SKGO u cilju podrške radu svojih članica - gradova i opština.

Baza propisa i modela sadrži propise koje je SKGO prikupila od svojih članica, kao  i modele lokalnih akata koje je SKGO pripremala samostalno ili u saradnji sa partnerima. SKGO je izradilu ovu bazu u cilju podrške svojim članicama u izradi lokalnih akata.

Korišćenjem Sistema za vrednovanje učinka lokalnih samouprava možete izvršiti vrednovanje učinka vaše lokalne samouprave, u odnosu na zakonodavni okvir i preporučene najbolje prakse u oblastima: lokalne finansije i lokalna poreska administracija, javne nabavke, upravljanje imovinom, lokalni ekonomski razvoj, pružanje usluga građanima i privredi i upravljanje ljudskim resursima.

Pored promovisanja najboljih praksi instrument ima za cilj i da pruži osnovne smernice za unapređenje efikasnosti i efektivnosti kao i jačanje odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti rada lokalnih samouprava. Aplikaciju možete koristiti kao instrument za monitoring i evaluaciju i bolje operativno planiranje u odabranim oblastima i kao instrument za kontrolu kvaliteta rada i usluga prema građanima.

Za pristup svim elektronskim servisima Stalne konferencije gradova i opština svakoj lokalnoj samoupravi je dodeljen poseban korisnički nalog sa korisničkim imenom i lozinkom.

Liflet sa osnovnim informacijama o novim servisima možete preuzeti ovde.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije koje se odnose na prijavljivanje na sistem, kreiranje novih ili promenu parametara korisničkog naloga za pristup servisima, kao i druge informacije koje se odnose na tehnička pitanja možete se obratiti Milošu Bradašu putem telefona 011/32 23 446 ili putem elektronske adrese milos.bradas@skgo.org.

Nazad