ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Modeli odluka za bolju primenu Zakona o ulaganjima

  • Štampaj

U cilju podrške lokalnim samoupravama, a da bi obezbedila bolju primenu Zakona o ulaganjima, Stalna konferencija gradova i opština pripremila je Model odluke o utvrđivanju investicionog programa i Model odluke o obrazovanju projektnog tima.

Ovi modeli izrađeni su u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Model odluke o utvrđivanju investicionog programa
Model odluke o obrazovanju projektnog tima

Nazad