ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Priručnik i modeli pravilnika o finansiranju programa sporta i kategorizaciji sportskih organizacija

  • Štampaj
Capture_46111.JPG

SKGO je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta pripremila „Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave" , koji za cilj ima da pruži odgovore na najvažnija pitanja koja se pojavljuju u praksi u vezi sa finansiranjem učesnika u sistemu sporta u jedinici lokalne samouprave.

Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave sadrži sledeće celine:

  • U prvom delu navedena su najčešća pitanja u vezi sa pojmom sporta, vrstama sportova i osnovnih vrednosti sporta, kao i potrebama i interesima građana u oblasti sporta u JLS.
  • U drugom delu razmatrana su pitanja u vezi uslova i kriterijuma za odobravanje i finansiranje programa u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
  •  Treći deo bavi se pitanjima predlaganja programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.
  • Četvrti deo posvećen je pitanjima odobravanja programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji.
  • Peti deo bavi se pitanjima izveštavanja o realizaciji odobrenog programa.
  • Šesti deo posvećen je pitanjima kontrole realizacije odobrenih programa.

Takođe, kao paket podrške, SKGO i Ministarstvo pripremili su „Model pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave", kao i „Model pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija". 

Model Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave >>>
Model pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija >>>

 

Nazad