ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Uskoro – Modeli administrativnih postupaka

  • Štampaj
DSC06307.JPG

Stalna konferencija gradova i opština i Privredna komora Srbije potpisale su 30. maja Sporazum o saradnji u cilju unapređivanja rada poslovnih saveta kao institucionalnog oblika saradnje javnog i privatnog sektora, pojednostavljivanja postupaka lokalnih administracija prema privredi, kao i unapređenja poslovne klime na lokalnom nivou.

Sporazum su potpisali Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO i Marko Čadež, predsednik PKS na okruglom stolu „Regulatorna reforma na lokalnom nivou kroz pojednostavljivanje administrativnih postupaka prema građanima i privredi", koji je održan u prostorijama Privredne komore Srbije.
Ovom prilikom predstavljeni su modeli 198 administrativnih postupaka koje je izradila SKGO u saradnji sa resornim ministarstvima u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO ovom prilikom je izjavio da će formalizovanjem saradnje Stalna konferencija i Privredna komora raditi na uspostavljanju komunikacije između privrednika i opština i gradova i unapređivanje rada poslovnih saveta, koji bi trebalo da budu jedan od pokretača ekonomskog razvoja na lokalu.

„U saradnji sa privredom kroz okrugle stolove želimo dođemo do najboljeg načina za pojednostavljivanjem administrativnih postupaka na lokalnom nivou od interesa za privredu. Prirodni partner, što se tiče postupaka prema privredi je upravo Privredna komora Srbije", izjavio je Staničić i dodao da se od 198 modela postupaka 50 odsto odnose na privredu.

Generalni sekretar SKGO je istakao da je planirano da svi modeli administrativnih postupaka budu javno dostupni svim gradovima i opštinama u junu 2017. godine, kada počinje i puna primena Zakona o opštem upravnom postupku. Naredna aktivnost je postavljanje svih modela na sajt SKGO i sajt MDULS-a Dobra uprava, kako bi službenici iz jedinica lokalne samouprave mogli da ih preuzimaju i time obezbede efikasnije postupanje, naglasio je Staničić.

„Svrha regulatorne reforme na lokalnom nivou jeste da se privredi omogući što lakše poslovanje i da se kroz pojednostavljenje i standardizovanje administrativnih postupaka stvore uslovi za uspešan biznis", izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS.

„Lokalne administracije koje se tome posvete privuku mnogo više investicija i žive bolje, dok sa druge strane, one kojima to nije prioritet, nemaju dovoljno kompanija niti je firmama lako da opstanu u tim sredinama", istakao je predsednik PKS.

Komora će, po rečima Čadeža, posebnu pažnju posvetiti saradnji sa lokalnim samoupravama preko regionalnih privrednih komora, u kojima lokalne samouprave imaju pouzdanog partnera u identifikaciji i rešavanju problema poslovne zajednice.

Jelena Mihajlović Tanasijević, koordinatorka u SKGO zadužena za unapređenje poslovnog ambijenta rekla je da je ta institucija u proteklih godinu dana izradila modele administrativnih postupaka na lokalnom nivou koji će pomoći privrednicima da brže i jednostavnije završavaju svoje poslove.

"Cilj je da se obezbedi transparentnost i izvesnost u procedurama u administraciji kroz standardizaciju, jer smo utvrdili da lokalne samouprave čine različlite postupke na različite načine", istakla je Mihajlović Tanasijević i dodala da je najviše modela iz oblasti saobraćaja, zaštite životne sredine, urbanizma i imovinsko-poslovnih odnosa.

 

Nazad