ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Radionice na temu dodele državne pomoći

 • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu na EU - II faza" (finansira Vlada Švedske) organizuje četiri regionalne radionice na temu "Kontrola dodele državne pomoći u jedinicama lokalne samouprave - propisi i pravila EU i Republike Srbije".

Radionice su nastavak aktivnosti SKGO na polju pripreme gradova i opština za punu primenu propisa i poštovanje pravila i procedura za dodelu državne pomoći. SKGO je u prethodnoj fazi Programa pripremila „Analizu uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samoupravu u oblasti državne pomoći", a zatim i „Priručnik za dodelu državne pomoći u lokalnoj samoupravi". Organizovana je konferencija „Državna pomoć u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i evropski standardi" na kojoj su donosiocima odluka na lokalnom nivou predstavljena iskustva gradova iz Švedske, kao i nacionalni propisi i pravila koja su lokalne samouprave obavezne da primenjuju.

Cilj regionalnih radionica je upoznavanje predstavnika gradova i opština sa propisima EU i Republike Srbije iz oblasti kontrole državne pomoći, kao i podizanje kapaciteta lokalnih administracija za primenu pravila i procedura za dodelu državne pomoći. Posebna pažnja biće posvećena predstavljanju iskustava i primera iz prakse gradova i opština iz država članica EU.

Raspored održavanja radionica:

 1. 16. novembar 2017. godine, Beograd, hotel M
 2. 27. novembar 2017. godine, Niš, hotel Tami Rezidens
  agenda i prijavni formular
 3. 30. novembar 2017. godine, Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar
  agenda i prijavni formular
 4. 7. decembar 2017. godine, Novi Sad, Skupština grada Novog Sada
  agenda i prijavni formular

Pozivna pisma biće blagovremeno prosleđena kabinetima gradova, opština, i gradskih opština za svaku od regionalnih radionica.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju (e-pošta: euintegracije@skgo.org, putem telefona 011/3223-446) Aleksandru Vukmirović, šeficu Službe ili Ivana Božovića, savetnika  u Službi.

Nazad