ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

SKGO akreditovana za realizaciju programa stručnog usavršavanja

  • Štampaj

Na osnovu javnog poziva za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku o akreditaciji Stalne konferencije gradova i opština za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Akreditacija SKGO potvrda je kvaliteta našeg rada koji se odnosi na unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti, i za nas predstavlja priznanje ali i obavezu da kvalitet obuka za naše članove podignemo na još viši nivo.  Takođe, rešenje Ministarstva predstavlja i priznanje za uvođenje inovacija u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih kroz organizaciju „E-obuka" (obuka na daljinu), koje su omogućile znatno veći obuhvat polaznika uz smanjenje troškova.  Ovim aktom omogućen je nastavak aktivnosti Centra za obuku SKGO na polju stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnim administracijama u cilju podizanja njihovih kapaciteta i kvaliteta usluga koje pružaju građanima.

Pre zvanične akreditacije, prijavu naše organizacije razmatrao je Savet za stručno usavršavanje, koji je dostavio predlog ministru državne uprave i lokalne samouprave.  

Nazad