ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Takmičenjе za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2018.

  • Štampaj

Nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava počev od 2005. godine i u toku je četrnaesto po redu, a organizuje ga resorno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, RTS-om, kao i fakultetima FTN Novi Sad i TMF Beograd, a od ove godine i Stalna konferencija gradova i opština.

Pozivamo predstavnike jedinica lokalne samouprave da obaveste relevantne aktere na svojoj teritoriji kako bi se u što većem broju prijavili na takmičenje. Prema kalendaru za ovu godinu, rok za prijavu timova i inovacija je 20. april 2018. godine putem sajta www.inovacija.org .

Inovacije mogu biti od najjednostavnijih proizvoda, pa do visoko-tehnoloških rešenja. Posebna kategorija je predviđena za srednjoškolske timove i njihove inovativne ideje, pa je stoga posebno potrebno okupiti i informisati i srednje škola sa vaše teritorije da se mogu prijaviti.

Kako je reč o nacionalnom takmičenju, ono se nakon prijava, sprovodi do kraja godine, kroz niz obuka, učenja i osposobljavanja da se od ideje dođe do njene realizacije i besplatno je za sve potencijalne učesnike.

Osnovni statistički podaci za prethodnih trinaest godina odvijanja takmičenja su:

  • učestvovalo 2545 timova i preko 8300 učesnika
  • osnovano preko 85 novih preduzeća
  • pripremljeno 1353 biznis planova i poslovnih modela
  • održano 425 jednodnevnih treninga i
  • angažovano preko 400 recenzenata, naših stručnih ljudi širom sveta

Kao ekonomske pokazatelje uspešnosti ovako uspostavljenog modela možemo navesti to, da je prema podacima iz APR-a, prihod novoosnovanih firmi koje su osnovane samo zahvaljujući prethodnom učešću njihovih osnivača i stečenom znanju na Takmičenju, iznosio 890.438.000 RSD u 2016. godini,. Ovo je više od devedeset puta u odnosu na sredstva koja se odvajaju iz budžeta i raspodeljuju na nagradni fond za učesnike i organizaciju takmičenja. Ukoliko se uvrste i kompanije koje su učestvovale na takmičenju, ali su već prethodno postojale, njihov ukupni prihod u 2016. godini je na nivou od čak 80.000.000 evra.

Finale je predviđeno za 21. decembar 2018. godine, kada će se u direktnom prenosu na RTS-u, posebno okupiti i istaći predstavnici lokalnih samouprava koji budu imali zapaženiji uspeh u okupljanju i stimulisanju inovatora da uzmu učešće na ovogodišnjem takmičenju, a što očekujemo da će se videti kako po broju, tako i po kvalitetu pristiglih prijava.

Dodatne informacije o takmičenju, kao i video zapisi o do sada održanim finalima, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org, dok se snimci poslednja četiri finala mogu pronaći na linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=U_Zqm80QtGU

https://www.youtube.com/watch?v=AqtMhGANIe4

https://www.youtube.com/watch?v=q8VXIst-KUg

https://www.youtube.com/watch?v=h3Baw8Ml7bo 

Pozivamo lokalne samouprave da kratku informaciju o učešću na takmičenju dostave i Stalnoj konferenciji gradova i opština, elektronskim putem na maja.knezevic@skgo.org .

Nazad