Podrška EU inkluziji Roma - Komponenta 2 - Grant šema


KOMPONENTA 2: Podrška sprovođenju lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)

Cilj komponente 2 je pružanje finansijske podrške gradovima/opštinama kroz grant šemu u cilju rešavanja prioritetnih pitanja u lokalnim zajednicama identifikovanih u skladu sa politikama inkluzije Roma, LAP i/ili drugim strateškim/akcionim planskim dokumentima koji osiguravaju delotvorno sprovođenje grant šeme na lokalnom nivou.