Mreža za elektronsku upravu

Mreža za elektronsku upravu je radno telo koje je osnovano u cilju praćenja primene propisa i razmene znanja i iskustava u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou, kreiranja e-servisa za građane i privredu i podizanju svesti o uslovima za uspostavljanje, održavanje i korišćenje interoperabilnih tehnologija.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima programera i IT administratora, zaposleni koji su imenovani za administratore organa na Portalu eUprava, kao i zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave digitalizacijom rada LS i razvojem elektronske uprave.

U okviru svog delokruga Mreža za elektronsku upravu je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO, za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja informacionih tehnologija (informaciona bezbednost, elektronska uprava, interoperabilnost);
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika insitucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti razvoja elektornske uprave na lokalnom nivou;
  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima koje pokriva rad Mreže;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže za unapređenje organizovanja i obavljanja poslova elektronske uprave na lokalnom nivou;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorki Mreže.

Koordinatorke Mreže: MAJA STOJANOVIĆ KERIĆ, šefica Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave i JELENA MIHAJLOVIĆ TANASIJEVIĆ, šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.