Be.COLTOUR biblioteka

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2020.

Preuzmi

AP VOJVODINA - Demografija i drustveni razvoj

Preuzmi

Master plan održivog razvoja Fruške gore 2012-2022.

Preuzmi

NP Fruška gora Plan upravljanja 2018-2027.

Preuzmi

NP Fruška gora Dugoročni i srednjoročni plan - 2019-2028

Preuzmi

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINA - 2022-2030 - Ekonomski-razvoj

Preuzmi

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINA - 2022-2030 - Infrastruktura-cir

Preuzmi

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINA - 2022-2030 - Izvestaj o javnim konsultacijama pregled i analiza stanja

Preuzmi

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINA - 2022-2030 - Izvestaj sa javnih konsultacija - Vizija razvoja Vojvodine

Preuzmi

PLAN RAZVOJA AP VOJVODINA - 2022-2030 - Zastita životne sredine

Preuzmi

Prirucnik - Monitoring i evaluacija strategija lokalnog odrzivog razvoja

Preuzmi

Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Preuzmi

Program razvoja turizma u AP Vojvodini za period 2018-2022.

Preuzmi

Program za SMART specijalizaciju u istrazivanju i inovacijama APV 2015-2020.

Preuzmi

Program zastite zivotne sredine AP Vojvodine za period 2016-2025. godine

Preuzmi

Srbija i Agenda 2030 novembar 2017.

Preuzmi

Strategija odrzivog razvoja Irig - 2014-2020.

Preuzmi

Strategijski master plan razvoja turizma Fruške gore za područje opštine Irig - 2021

Preuzmi

Metodologija za izradu Plana razvoja AP Vojvodine

Preuzmi

Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine

Preuzmi

Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova

Preuzmi

Analiza nadležnosti i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u oblasti turizma - Izdanje SKGO

Preuzmi

Priručnik za analizu lanca vrednosti sektora i brendiranje mesta - Izdanje SKGO

Preuzmi

Priručnik za izradu i realizaciju programa lokalnog ekonomskog razvoja u jedinicama lokalne samouprave - Izdanje SKGO

Preuzmi

Priručnik za praćenje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja jedinica lokalne samouprave i izveštavanja o njemu - Izdanje SKGO

Preuzmi

Priručnik za planiranje razvoja turizma u jedinicama lokalne samouprave - Izdanje SKGO

Preuzmi

Ruralni razvoj - Praktikum za lokalne aktere - Izdanje SKGO

Preuzmi