Vesti

KONFERENCIJA: DECENTRALIZACIJA I OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJIN...

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština i uz podršku Fo...

Pročitaj više

KODEKS PONAŠANJA PREDSTAVNIKA LOKALNIH VLASTI U SRBIJI

Stalna konferencija gradova i opština dobila podršku Evropske komisi...

Pročitaj više

OKRUGLI STO: "PRINCIPI JAVNE ETIKE NA LOKALNOM NIVOU - KORAK KA ETIČKO...

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština 3. juna 2004. u Velikoj...

Pročitaj više

Prva sednica Odbora za usluge članstvu

Prva, konstitutivna sednica Odbora za usluge članstvu SKGO održana je po planu i...

Pročitaj više

SASTANK SA PREDSEDNICIMA ODBORA SKGO

U Beogradu je 05. februara 2004. godine održan satanak sa novoizabranim predsedn...

Pročitaj više

Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave

Vlada Republike Srbije osnovala je, 27. novembra 2003. godine, Agenciju za razvo...

Pročitaj više