Vesti

Udruživanje kapaciteta gradova i opština - Efikasne usluge lokalne sam...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. decembra 2019. godine, u beo...

Pročitaj više

Sombor na čelu SKGO

Na 47. skupštini održani su izbori za organe SKGO, a organizacijom tokom naredne...

Pročitaj više

Međuopštinska saradnja važna za razvoj cele Srbije

Međuopštinska saradnja u Srbiji donosi benefite, poput poboljšanja kvaliteta živ...

Pročitaj više

Strategija ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu

Četiri regionalne radionice na temu „Izrade Strategije ruralnog razvoja u skladu...

Pročitaj više

47. SKUPŠTINA SKGO

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije organizuj...

Pročitaj više

Opštine iz Srbije na Evropskoj nedelji gradova i regiona

Evropska nedelja regiona i gradova je četvorodnevna manifestacija koja se održav...

Pročitaj više