Vesti

Javna rasprava o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samoupra...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta...

Pročitaj više

Pripremljeni modeli akata u oblasti poljoprivredne politike i ruralnog...

Stalna konferencija gradova i opština je pripremila strukturirane modele akata z...

Pročitaj više

48. skupština – SKGO matična kuća gradova i opština

Za razliku od prethodnih godina, ovogodišnja, 48. po redu Skupština SKGO održana...

Pročitaj više

48. skupština SKGO - PANEL DISKUSIJA: "Potencijali i izazovi u razvoju...

Na panel diskusiji održanoj u okviru 48. skupštine SKGO, u kojoj su učestvovali...

Pročitaj više

Okrugli sto na temu javno privatnog partnerstva u komunalnim delatnost...

Javno privatno partnerstvo (JPP) u oblasti komunalnih delatnosti tema je okruglo...

Pročitaj više

Godišnja Skupština SKGO od 14. do 17. decembra

U skladu sa Statutom SKGO, 48. skupština Stalne konferencije gradova i opština –...

Pročitaj više