Vesti

Osnovana Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija

Na sednici Predsedništva SKGO koja je održana 29. juna 2021. godine, doneta je O...

Pročitaj više

Predsedništvo SKGO održalo sedmu sednicu

Sedma sednica Predsedništva održana je 29. juna u prostorijama Stalne konferenci...

Pročitaj više

Obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na poslovima EU int...

Stalna konferencija gradova i opština obuku za zaposlene na poslovima evropskih...

Pročitaj više

Održan prvi Evropski dan lokalne samouprave

Svake godine, tokom maja, širom Evrope organizuju se različiti događaji i sprovo...

Pročitaj više

Prvi Evropski dan za lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština organizuje Prvi Evropski dan za lokalne sa...

Pročitaj više

Upitnik za pripremu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvat...

Kao deo pripreme novog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - S...

Pročitaj više