Vesti

Lokalna samouprava i evropske integracije

Stalna konferencija gradova i opština je 3. ju...

Pročitaj više

Seminari: Odnosi sa javnošću i evropske integracije

U okviru projekta “Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integra...

Pročitaj više

Lokalne vlasti i evropske integracije

Radna grupa Odbora SKGO za međunarodnu saradnj...

Pročitaj više

Treća sednica odbora SKGO za evropske integracije i međunarodnu saradn...

Treća sednica Odbora SKGO za evropske integrac...

Pročitaj više

Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija

Drugi trening u okviru projekta Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evro...

Pročitaj više

Obuka o Evropskoj uniji za članove odbora SKGO

Tokom novembra meseca održano je pet jednodnevnih Obuka o Evropskoj uni...

Pročitaj više